Årsmøte med beretninger

Denne siden blir oppdatert fortløpende og man finner her informasjon helt tilbake til 2011.

Årsmøtet for Hasle-Løren IL ble gjennomført på klubbhuset torsdag 14. mars kl 18.00. Gruppene hadde  sine årlige møter i forkant av dette.

Dokumenter til årsmøte Hasle-Løren IL torsdag 14. mars kl 18.00 på klubbhuset

Årsberetning Hasle-Løren IL 2023

Årsregnskap Hasle-Løren IL 2023

Protokoll årsmøte Hasle-Løren IL 2024 03 14

Presentasjon Hasle-Løren IL årsmøte 140324

Kontrollkomiteens beretning 2023 signert

Uavhengig revisors beretning Hasle-Løren IL 2023

Budsjett Hasle-Løren IL 2024

Valgkomiteens innstilling 2024

Saksliste årsmøte Hasle-Løren IL 2024 03 14

Årsberetninger for gruppene 2023

Årsberetning Hasle-Løren Fotball 2023

Årsberetning Hasle-Løren Håndball 2023 ikke signert

Årsberetning Hasle-Løren Ski 2023

Referater og presentasjoner fra gruppens årsmøter 2023

Presentasjon årlig møte Hasle-Løren Fotball 2024 02 14

Hasle Løren Fotball Regnskap 2023 og Budsjett 2024 inkl periodisering

Protokoll årlig møte Hasle-Løren Fotball 2024 02 14 ikke signert

Presentasjon årlig møte Hasle-Løren Håndball 2024 02 08

Protokoll årlig møte Hasle-Løren Håndball 2024 02 08

Protokoll årlig møte Hasle-Løren Ishockey yngres 2024 02 27

Protokoll årlig møte Hasle-Løren Ski 2024 02 26

Informasjon fra Hasle-Løren hockey elite 2023/24

Årsberetning Hasle-Løren Ishockey Elite 2023-2024 – Ferdig signert

Årsregnskap Hasle-Løren Hockey Elite 2023 – Ferdig signert

Protokoll årsmote Hasle-Løren Ishockey Elite 2024 02 22

Lørenhallen AS 2023

Lørenhallen AS Komplett årsregnskap 2023

Årsmøtet for 2022 ble holdt mandag 27. mars.

Årsregnskap Hasle-Løren IL 2022 komplett

Protokoll årsmøte 27 03 2023

Presentasjon Hasle-Løren IL årsmøte 27 03 2023

Saksliste Hasle-Løren IL årsmøte 27032023 lagt ut 2020 03 20

Innkomne saker Hasle Løren årsmøte 2023 03 27

Årsberetninger for gruppene 2022

Årsberetning Hasle Løren Fotball 2022

Årsberetning Hasle Løren Ishockey Yngres 2022

Årsberetning Hasle Løren Håndball 2022

Årsberetning Hasle Løren Ski 2022

Årsberetning Hasle Løren Sykkel 202

Årsberetning Hasle Løren Senior 2022 signert

Referater og presentasjoner fra gruppens årsmøter 2022

Presentasjon årlig møte Hasle Løren Fotball 2023 02 08

Protokoll årlig møte Hasle Løren Fotball 2023 02 12

Innstilling Årsmøte Hasle Løren Ishockey Yngres 2023

Protokoll årlig møte Hasle Løren Ishockey Yngres side 1 2023 02 14

Protokoll årlig møte Hasle Løren Ishockey Yngres side 2 2023 02 14

Presentasjon årlig møte Hasle Løren Håndball 2023 02 09

Protokoll årlig møte Hasle Løren Håndball signert med vedlegg

Protokoll årlig møte Hasle-Løren Ski 2023 02 16

Presentasjon årlig møte Hasle Løren Sykkel 2022 02 09

Protokoll årlig møte Hasle Løren Sykkel 2023 02 09

Protokoll årlig møte Hasle Løren Seniorgruppe 2023 02 15

Informasjon fra Hasle-Løren hockey elite 2022

Protokoll Årsmøte Hasle Løren Ishockey Elite menn 2023 02 23

Lørenhallen AS 2022

Lørenhallen årsregnskap 2022 signert

Årsmøtet for 2021 ble holdt torsdag 24. mars.

Årsregnskap Hasle-Løren IL 2021 komplett

Protokoll årsmøte 24 03 2022

Saksliste Hasle-Løren IL årsmøte 24 03 2022

Saker til årsmøtet 24. mars 2022

Presentasjon Hasle-Løren IL årsmøte 24 03 2022

Årsberetninger for gruppene 2021

Årsberetning Hasle-Løren Fotball 2021

Årsberetning Hasle-Løren Ishockey Yngres 2021 ferdig

Årsberetning Hasle-Løren Ishockey Elite 2021

Årsberetning Hasle-Løren Håndball 2021

Årsberetning Hasle-Løren Ski 2021

Årsberetning Hasle-Løren Sykkel 2021

Referater og presentasjoner fra gruppens årsmøter 2021

Referat årlig møte Hasle-Løren fotball 2022 02 10

Regnskap 2021 og Budsjett 2022 Hasle-Løren Fotball Versjon 2

Protokoll Hasle-Løren Ishockey yngres 2022 02 15

Saksliste årlig møte Hasle-Løren ishockey yngres 2022 02 15

Hasle-Løren ishockey yngres Valgkomite_Sittende styre og resurspersoner 2022 02 15

Protokoll årlig møte Hasle-Løren håndball 2022 02 10

Årsregnskap 2021 Budsjett 2022 Hasle-Løren håndball

Presentasjon årlig møte Hasle-Løren håndball 2022 02 10

Protokoll årlig møte Hasle-Løren ski 2022 02 14 signert

Årsregnskap 2021 Budsjett 2022 Hasle-Løren ski

Protokoll årlig møte Hasle-Løren sykkel 2022 02 15

Årsregnskap 2021 Budsjett 2022 Hasle-Løren sykkel

Presentasjon årlig møte Hasle-Løren sykkel 2022 02 15

Protokoll årlig møte Hasle-Løren Seniorgruppe 2022 02 16

Informasjon fra Hasle-Løren hockey elite 2021

Årsberetning Hasle-Løren Ishockey Elite 2021

Protokoll årsmøte Hasle-Løren hockey elite 21-22, signert

Oppsummering Hasle-Løren elite 21-22

Regnskap 2021 Budsjett 2022-2023 Hasle-Løren Elite

Balanse 2021 Hasle-Løren ishockey elite

Hasle-Løren ishockey elite Styresammensetning 22-23

Lørenhallen AS 2021

Årsregnskap Lørenhallen 2021 komplett

Årsmøtet for 2020 ble gjennomført digitalt torsdag 25. mars kl 18.00

Årsregnskap Hasle Løren IL 2020 komplett

Protokoll årsmøte Hasle-Løren IL 2021 03 25

Presentasjon Hasle-Løren IL årsmøte 25 03 2021

Saksliste Hasle-Løren IL årsmøte 25032021 lagt ut 2021 03 18

Årsregnskap Hasle Løren IL 2020 komplett

Saksliste Hasle-Løren IL årsmøte 25 03 2021 lagt ut 2021 02 25

Innkalling til årsmøte Hasle-Løren IL 25 03 2021 lagt ut 2021 02 25

Årsberetninger for gruppene 2020

Årsberetning Hasle-Løren fotball 2020

Årsberetning 2020 Hasle-Løren ishockey yngres 2020

Årsberetning Hasle-Løren håndball 2020

Årsberetning Hasle-Løren ski 2020

Protokoll årlig møte Hasle-Løren sykkel 2021 03 22

Årsberetning Hasle-Løren senior 2020

Referater og presentasjoner fra gruppens årsmøter 2020

Protokoll årlig møte Hasle-Løren fotball 2021 02 16

Regnskap 2020 og Budsjett 2021 Hasle-Løren Fotball

Protokoll årlig møte Hasle Løren ishockey yngres 2021 02 16

Presentasjon årlig møte Hasle Løren håndball 2021 02 16

Protokoll årlig møte Hasle-Løren håndball 2021 02 16 signert

Presentasjon årlig møte Hasle Løren håndball 2021 02 16

Protokoll årlig møte Hasle-Løren skigruppe 2021 02 15

Lørenhallen AS

Lørenhallen signert årsregnskap og revisjonsberetning 2020

Årsmøtet for 2019 ble holdt 28. mai 2020 og ble gjennomført digitalt.

Årsberetning Hasle- Løren IL 2019 signert

Protokoll årsmøte Hasle-Løren IL 2019

Presentasjon årsmøte Hasle Løren IL 2020 05 28

Hasle-Løren Idrettslag signert årsregnskap og revisjonsberetning

Rapport kontrollutvalget 2019 signert

Innkalling til årsmøte Hasle-Løren IL 26 03 2020 lagt ut 2020 02 25

Saksliste Hasle-Løren IL årsmøte 28 05 2020 lagt ut 21 05 2020

Saksliste Hasle-Løren IL årsmøte 26 03 2020 lagt ut 2020 02 25

Årsberetninger for gruppene 2019

Årsberetning Hasle-Løren fotball 2019

Årsberetning Hasle-Løren håndball 2019

Årsberetning Hasle-Løren håndball J2003 2019

Årsberetning Hasle-Løren ishockey yngres 2019

Årsberetning Hasle-Løren ski 2019

Årsberetning Hasle-Løren sykkel 2019

Årsberetning HL senior 2019 sign

Referater og presentasjoner fra gruppens årsmøter 2019

Protokoll årlig møte Hasle-Løren ishockey elite 2020 02 13

Protokoll årlig møte Hasle-Løren ishockey yngres 2020 02 06

Protokoll årlig møte Hasle-Løren fotball 2020 01 28

Protokoll årlig møte Hasle-Løren håndball 2020 02 04

Presentasjon årlig møte Hasle-Løren håndball 2020 02 04

Protokoll årlig møte Hasle-Løren ski 2020 02 06

Regnskap Hasle-Løren ski 2019

Protokoll årlig møte Hasle-Løren sykkel 2020 03 09

Regnskap Balanse Budsjett Hasle-Løren sykkel 2019

Lørenhallen AS

Lørenhallen signert årsregnskap og revisjonsberetning

Årsmøtet for 2018 ble holdt 28. mars 2019 kl 18.00 på klubbhuset

Innkalling til årsmøte Hasle-Løren IL 28 03 2018 lagt ut 2018 02 28

Saksliste Hasle-Løren IL årsmøte 28 03 2019 lagt ut 2019 02 28

Saksliste Hasle-Løren IL årsmøte 2019 03 28 lagt ut 2019 03 21

Årsberetning og årsregnskap Hasle-Løren Idrettslag 2018

Presentasjon Hasle-Løren IL årsmøte 2019 03 28

Presentasjon Hasle-Løren IL årsmøte anlegg 2019 03 28

Protokoll årsmøte Hasle-Løren IL 2018

Årsberetning for gruppene 2018

Årsberetning Hasle-Løren fotball 2018 v1

Årsberetning Hasle-Løren ishockey yngres 2018

Årsberetning_oppsummering Hasle-Løren ishockey Elite 2017_18

Årsberetning Hasle-Løren håndball 2018 ikke signert

Årsberetning Hasle-Løren sykkel 2018

Årsberetning Hasle-Løren ski 2018

Årsberetning Hasle-Løren seniorgruppe 2018

Referater og presentasjoner fra gruppens årsmøter 2018

Presentasjon årlig møte fotball 2018 02 07

Protokoll Hasle-Løren ishockey yngres 2018 02 25

Presentasjon årlig møte ishockey yngres 2018 02 25

Protokoll årlig møte Hasle-Løren håndball 2019 02 05 ikke signert

Regnskap_Budsjett Hasle-Løren håndball 2018_19

Årsregnskap Hasle-Løren Ishockey Elite 2018

Budsjett 2019 Hasle-Løren ishockey Elite

Protokoll årlig møte Hasle-Løren innebandy 2019 03 19

Protokoll årlig møte Hasle-Løren sykkel 2019 02 26

Regnskap_Budsjett Hasle-Løren sykkel 2018_19

Protokoll årlig møte Hasle-Løren ski 2019 02 06

Regnskap_Budsjett Hasle-Løren ski 2018_2019

Årsberetning for Lørenhallen AS 2018

Årsberetning og årsregnskap Lørenhallen AS 2018

Årsmøtet for 2017 ble holdt 22. mars 2018 kl 18.00 på klubbhuset

Her ligger innkalling, saksliste, årsberetning, presentasjon og protokoll.

Innkalling til årsmøte Hasle-Løren IL 22 03 2018 lagt ut 2018 02 21

Saksliste Hasle-Løren IL årsmøte 22 03 2018 lagt ut 2018 02 21

Årsregnskap Hasle-Løren Idrettslag 2017

Presentasjon årsmøte 2018 03 22 Hasle Løren IL

Protokoll årsmøte Hasle-Løren IL 2017

Årsberetning for gruppene 2017

Årsberetning Hasle-Løren fotball 2017

Årsberetning Hasle-Løren Ishockey Elite 2017

Årsregnskap Hasle-Løren Ishockey Elite 2017

Årsberetning Hasle-Løren ishockey yngres 2017

Årsberetning Hasle-Løren Ski_Sykkel_Triatlon 2017

Årsberetning Hasle-Løren seniorgruppe 2017

Referater og presentasjoner fra gruppens årsmøter 2017

Presentasjon årlig møte fotball 2018 02 07

Protokoll årsmøte Hasle-Løren Ishockey Elite 2018 02 14

Budsjett Hasle-Løren Ishockey Elite sesongen 18-19

Presentasjon årlig møte Hasle-Løren Fotball 2018

Referat Årlig møte Hasle-Løren Fotball 2018 02 13

Referat Årlig møte Hasle-Løren håndball 2018 03 07

Protokoll Årsmøte 2018 HL ski sykkel triatlon

Regnskap Budsjett Balanse Hasle-Løren sykkel 2017_18

Vedtekter Hasle-Løren ski

Vedtekter Hasle-Løren sykkel triatlon

Referat Årsmøte Hasle-Løren seniorgruppe 2018 01 18

Årsberetning for Lørenhallen AS 2017

Årsregnskap Lørenhallen AS 2017

Årsmøtet for 2016 ble holdt 23. mars 2017 kl 18.00 på klubbhuset

Her ligger innkalling, saksliste, årsberetning og protokoll.

Innkalling til årsmøte Hasle-Løren IL 23 03 2017 lagt ut 2017 02 02

Saksliste Hasle-Løren IL årsmøte 23 03 2017 lagt ut 2017 03 16

Foreløpig saksliste Hasle-Løren IL årsmøte 23 03 2017 lagt ut 2017 02 02

Årsberetning Hasle-Løren IL 2016

Protokoll årsmøte Hasle-Løren IL 2016

Årsberetning for gruppene 2016

Årsberetning Hasle-Løren fotball 2016

Årsberetning Hasle-Løren Ishockey yngres regnskap 2016

Årsberetning Hasle-Løren håndball 2016

Årsberetning Hasle-Løren seniorgruppe 2016

Årsberetning_Referat årlig møte Hasle-Løren Innebandy 2016

Årsberetning Hasle-Løren ski sykkel tria 2016

Regnskap Hasle-Løren sykkel-resultat-og-balanse-2016

Referater og presentasjoner fra gruppens årsmøter 2016

Referat Årlig møte Hasle-Løren fotball 2017 02 28

Presentasjon Årlig møte Hasle-Løren fotball 2017 02 28

Referat Årlig møte Hasle-Løren ishockey yngres 2016 02 13

Referat Årlig møte Hasle-Løren Ski Sykkel Tria 2016 03 15

Årsberetning for Lørenhallen

Årsberetning Lørenhallen 2016 komplett

Årsmøtet for 2015 ble gjennomført 17. mars 2016

Her ligger saksliste og årsberetninger.

Protokoll årsmøte Hasle Løren IL 2016 03 17

Presentasjon årsmøte 2016 03 17 Hasle Løren IL

Saksliste Hasle-Løren IL årsmøte 17 03 2016 m info v2 (oppdatert en uke før årsmøtet)

Innkalling til årsmøte i Hasle-Løren idrettslag 2016 03 17 (lagt ut en måned før årsmøtet)

Foreløpig saksliste Hasle-Løren IL årsmøte 17 03 2016 (lagt ut en måned før årsmøtet)

Årsberetning Hasle-Løren IL 2015 (lagt ut en uke før årsmøtet)

Hasle-Løren IL lovnorm 2016 03 17 (ny lovnorm som skal vedtas på årsmøtet)

Årsberetning for gruppene 2015

Årsberetning for Hasle-Løren fotball senior 2015

Årsberetning for Hasle-Løren fotball yngres 2015

Årsberetning for Hasle-Løren ishockey senior 2015

Årsberetning for Hasle-Løren ishockey yngres 2015

Årsberetning Hasle Løren håndball 2015

Årsberetning for Hasle-Løren seniorgruppe 2015

Protokoll Årsmøte Innebandygruppen 2015

Protokoll Årsmøte Ski SykkelTria 2015

Årsberetning for Lørenhallen AS 2015

Årsberetning for Lørenhallen AS med årsregnskap 2015

Årsmøtet for 2014 gjennomført 2015

Saksliste Hasle-Løren IL årsmøte 24 03 2015 m info v2

Årsberetning Hasle Løren IL 2014 lav oppløsning

Årsmøteprotokoll Hasle-Løren IL 2015

Presentasjon årsmøte 2014 03 24 Hasle Løren IL

Årsberetning for gruppene 2014

Årsberetning Hasle Løren fotball yngre 2014

Årsberetning Hasle Løren håndball 2014

Årsberetning Hasle Løren innebandy 2014

Årsberetning Hasle Løren ishockey senior 2014

Årsberetning Hasle Løren ishockey yngre 2014

Årsberetning Hasle Løren seniorgruppen 2014

Årsberetning ski sykkel triathlon 2014

Årsberetning for Lørenhallen AS 2014

Årsberetning Lørenhallen AS 2014

Årsmøte for 2013 gjennomført 2014

Saksliste HL årsmøte 07 05 2013 v2

Årsberetning Hasle Løren IL 2012

Protokoll Årsmøte Hasle-Løren 07 05 2013

Protokoll Generalforsamling Lørenhallen 2012

Årsberetning for gruppene 2013

Årsberetning 2013 HL Fotball yngres

Årsberetning 2013 HL Hockey senior

Årsberetning 2013 HL Håndball 2013

Årsberetning 2013 HL Seniorgruppen

Årsberetning 2013 HL Sykkel

Årsberetning for Lørenhallen AS 2013

Årsberetning Lørenhallen AS 2013

Årsmøte for 2012 gjennomført 2013

Saksliste HL årsmøte 07 05 2013 v2

Årsberetning Hasle Løren IL 2012

Protokoll Årsmøte Hasle-Løren 07 05 2013

Protokoll Generalforsamling Lørenhallen 2012

Årsberetning for gruppene 2012

Årsberetning Hasle Løren fotball senior 2012

Årsberetning Hasle Løren fotball yngres 2012

Årsberetning Hasle Løren Håndball 2012

Årsberetning Hasle Løren Ishockey A-lag 2012 til årsmøte

Årsberetning Hasle Løren Ishockey yngre 2012

Årsberetning Hasle Løren Sykkel 2012

Årsberetning for 2011

Årsberetning HL 2011