Bli medlem

Meld deg inn i Hasle-Løren IL nå og støtt opp om vårt arbeid for barn og unge i klubben.

Innmelding i Hasle-Løren IL er obligatorisk for alle som er aktive i sportslige aktiviteter i klubben. Dette gjelder også for de som har styreroller i Hasle-Løren IL (både hovedstyret og grupper). De yngste som deltar på noen av Hasle-Løren skolene (som fotball-, skøyte-, håndball- eller skiskole) betaler ikke separat medlemsavgift (ligger i beløpet som blir fakturert fra skolene).

Den årlige kontigenten er betaling for medlemskapet i klubben. De som er aktive vil bli faktuert fra gruppen. Ønsker man å være med i en av gruppene i Hasle-Løren er det best å henvende seg direkte til vedkommende gruppe (fotball, ishockey, håndball, innebandy, ski eller sykkel).

Det er selvsagt mulig å være medlem av Hasle Løren IL selv om man ikke deltar aktivt i noen sportslige aktiviteter og vi ønsker alle nye medlemmer velkommen (meld deg da inn i trimgruppen/ikke aktive). For å ha stemmerett under årsmøtene/årlige møter må man også være medlem i Hasle-Løren IL, så vi ser gjerne at flest mulig foreldre til de aktive under 18 år er medlemmer.

Hasle-Løren innfører nytt medlemssystem.

Hasle-Løren innførte et nytt medlems-system fra leverandøren Rubic i 2019. Første steg i implementeringen er at spillere eller foresatte av spillere får sms og/eller e-post der man ber om å bekrefte profil, velge medlemskap og betale faktura for medlemskap. Så vil det bli fakturert ut gjennom Rubic fremover.

De som ikke skal delta i noen sportslige aktiviteter kan be om å bli medlem ved å sende en e-post til dl@hasle-loren.no med følgende informasjon (fornavn, etternavn, fødselsdato, kjønn, adresse, e-post og telefon).

GruppeFotball senior

Ishockey senior

Årlig kontigent500

500

Kommentaraktive f.o.m. året man fyller 20 år

aktive f.o.m. året man fyller 20 år

Fotball yngres 300 t.o.m. året man fyller 19 år
Ishockey Elite 300
Ishockey yngres (se også ishockey senior) 300 t.o.m. året man fyller 19 år
Håndball 300 t.o.m. året man fyller 19 år
Innebandy senior 500
Innebandy yngres 300 t.o.m. året man fyller 19 år
Ski seniorSki jr

Sykkel senior

Sykkel junior

500300

500

300

aktive f.o.m. året man fyller 20 årt.o.m. året man fyller 19 år

aktive f.o.m. året man fyller 20 år

t.o.m. året man fyller 19 år

Trimgruppe / ikke aktive 300 ikke aktive, støttemedlemmer, tillitsvalgte
Seniorgruppe 300

Når det gjelder skolene så ligger medlemsavgiften på 300 kr i treningskontigenten, hvorav 100 kr går til hovedstyret og resten beholdes i gruppen som driver aktiviteten.