Bli medlem

Meld deg inn i Hasle-Løren IL nå og støtt opp om vårt arbeid for barn og unge i klubben.

Innmelding i Hasle-Løren IL er obligatorisk for alle som er aktive i sportslige aktiviteter i klubben. Dette gjelder også for de som har styreroller i Hasle-Løren IL (både hovedstyret og grupper). De yngste som deltar på noen av Hasle-Løren skolene (som fotball-, skøyte-, håndball- eller skiskole) betaler ikke separat medlemsavgift (ligger i beløpet som blir fakturert fra skolene).

Den årlige kontigenten er betaling for medlemskapet i klubben. De som er aktive vil bli faktuert fra gruppen. Ønsker man å være med i en av gruppene i Hasle-Løren er det best å henvende seg direkte til vedkommende gruppe (fotball, ishockey, håndball, innebandy, ski eller sykkel).

Det er selvsagt mulig å være medlem av Hasle Løren IL selv om man ikke deltar aktivt i noen sportslige aktiviteter og vi ønsker alle nye medlemmer velkommen (meld deg da inn i trimgruppen/ikke aktive). For å ha stemmerett under årsmøtene/årlige møter må man også være medlem i Hasle-Løren IL, så vi ser gjerne at flest mulig foreldre til de aktive under 18 år er medlemmer.

Hasle-Løren innfører nytt medlemssystem.

Hasle-Løren innførte et nytt medlems-system fra leverandøren Rubic i 2019. Første steg i implementeringen er at spillere eller foresatte av spillere får sms og/eller e-post der man ber om å bekrefte profil, velge medlemskap og betale faktura for medlemskap. Så vil det bli fakturert ut gjennom Rubic fremover.

De som ikke skal delta i noen sportslige aktiviteter kan fortsatt registrere seg på skjemaet under.

  Fornavn (obligatorisk)

  Etternavn (obligatorisk)

  Fødselsdato: (obligatorisk) (må skrives DD.MM.ÅÅÅÅ)

  Mann / Kvinne (obligatorisk)

  Adresse: (obligatorisk)

  Postnr.: (obligatorisk)

  Poststed: (obligatorisk)

  E-post

  Telefonnummer:

   

  Gruppe

  Fotball senior

  Ishockey senior

  Årlig kontigent

  500

  500

  Kommentar

  aktive f.o.m. året man fyller 20 år

  aktive f.o.m. året man fyller 20 år

  Fotball yngres 300 t.o.m. året man fyller 19 år
  Ishockey Elite 300
  Ishockey yngres (se også ishockey senior) 300 t.o.m. året man fyller 19 år
  Håndball 300 t.o.m. året man fyller 19 år
  Innebandy senior 500
  Innebandy yngres 300 t.o.m. året man fyller 19 år
  Ski senior

  Ski jr

  Sykkel senior

  Sykkel junior

  500

  300

  500

  300

  aktive f.o.m. året man fyller 20 år

  t.o.m. året man fyller 19 år

  aktive f.o.m. året man fyller 20 år

  t.o.m. året man fyller 19 år

  Trimgruppe / ikke aktive 300 ikke aktive, støttemedlemmer, tillitsvalgte
  Seniorgruppe 300

  Når det gjelder skolene så ligger medlemsavgiften på 300 kr i treningskontigenten, hvorav 100 kr går til hovedstyret og resten beholdes i gruppen som driver aktiviteten.