Senioravdeling

Seniorgruppen har i 2020 faste møtedager i klubbhuset onsdager fra kl. 1900.
For 2020 er det lagt opp følgende møteplan:

15. januar

19. februar

18. mars

15. april

20. mai

16. september

21. oktober

18. november

16. desember

Her er årsberetningene til seniorgruppen: