Senioravdeling

Seniorgruppen har i 2018 faste møtedager i klubbhuset onsdager fra kl. 1900.
Årsmøte i seniorgruppen vil holdes torsdag 18. januar.
For 2018 er det lagt opp følgende møteplan:
14. februar
14. mars
18. april
23. mai
20. juni
19. september
17. oktober
14. november
12. desember.
Her er årsberetningene til seniorgruppen:
Hasle-Løren IL © 2015