Senioravdeling

Seniorgruppen har i 2021 faste møtedager i klubbhuset onsdager fra kl. 1900.
For 2021 er det lagt opp følgende møteplan:

27. januar

17. februar

17. mars

21. april

19. mai

15. september

20. oktober

17. november

15. desember

Her er årsberetningene til seniorgruppen: