Historie

Hundre års idrettshistorie

”En viktig stimulans for norsk idrett var oppløsningen av unionen med Sverige i 1905. Nasjonalfølelsen ble styrket. Landet trengte noe som kunne bidra til å skape en sterkere nasjonal identitet. Norsk natur og friluftsliv var viktige faktorer i denne prosessen. De store heltene var polfarere som Fridtjof Nansen, Hjalmar Johansen og Roald Amundsen, skiløperen Lauritz Bergendahl og skøyteløperen Oscar Mathisen. Fra England kom impulser som brakte idretter som fotball og tennis til landet.

De var trolig smittet av denne utviklingen, de tretten guttene som en sommerdag i 1911 i krysset av Økernveien og Ulvenveien stiftet Hasle Fotballklub. Datoen var 1. juli. ”Høytideligheten” er nøyaktig beskrevet av mannen som skulle bli et ankerfeste i klubben gjennom flere tiår, Erling Østedal. Klubben fant sin plass i det som den gang het Norges Riksforbund for Idræt, senere Norges Landsforbund for Idrett (i dag Norges Idrettsforbund), som den gang var den eneste praraplyorganisasjon for idrett i landet.”

Slik starter jubileumsboka knyttet til det faktum at Hasle-Løren Idrettslag i 2011 kunne markere klubbens 100-årsjunileum. Ti år etter at Hasle Fotbaklub var etablert møttes noen unge menn i Rosengrens gartneri på Økernveien og stiftet Økern Sport- og Atletklub. Norsk idrett var på denne tiden organisert i Landsforbundet for Idrett. Inspirert av arbeiderbevegelsens sterke frammarsj i Norge ble Arbeidernes Idrettsforbund (AIF) etablert i 1923. Hasle var medlem av Landsforbndet, Økern – som senere skiftet navn til Hasle AIL – meldte seg inn i AIF.

Da krigen 1940-45 var slutt, ble de to idrettsforbundene sammensluttet til en organisasjon – Norges Idrettsforbund. På steder hvor det var to klubber med samme navn måtte den yngste endre klubbens navn. Hasle AIL ble da til Løren Sportsklubb. I 1963 ble de to klubbene sammensluttet til èn – Hasle-Løren Idrettslag.

I anledning jubileet arbeidet Finn Wellberg med en jubileumsbok som har arbeidstittelen ”Fra gutteklubber til samfunnsinstitusjon”. Han har tidligere skrevet bøker i anledning Hasle Ski- og Fotballklubbs 50-, 60- og 75-årsjubileum. Storparten av det historiske innholdet bygger naturligvis på disse bøkene, men oppdateres for de siste 25 årene. Boka vil imidlertid ha hovedfokus rettet mot Hasle-Løren IL i dag – en idrettsklubb som er en samfunnsinstitusjon i lokalmiljøet med fokus på et allsidig tilbud til distriktets ungdom.

Hasle-Løren IL har i dag rundt 1000 medlemmer, har tilbud innenfor fotball, ishockey, ski, innebandy, håndball, sykling og multisport. Som støttespillere i innhenting av stoff til boka har Wellberg kontakt med lederne for de forskjellige gruppene i klubben.

Boken er tilgjengelig og ønsker du å kjøpe den kan du sende (den koster kr 250) en e-post til post@hasle-loren.no