Hasle-Løren Idrettslag søker Driftsassistenter

Hasle-Løren Idrettslag søker driftsassistenter til sesongen 2024 / 2025. Vi ser etter engasjerte, selvgående og nevenyttig personer som skal bistå den daglige driften av Løren Idrettspark og sikre et godt tilbud til idrettsparkens brukergrupper gjennom en positiv publikumsservice innenfor de til enhver tid gitte rammer.

Arbeidsoppgaver

Drifts og vedlikehold av ishall inkludert bruk av ismaskin, driftsoppgaver som renhold og vedlikehold av garderober og fellesareal i alle anlegg tilknyttet idrettsparken som består av ishall, flerbrukshall (plasthall), kunstgressbaner, garderobeanlegg og grøntområder.

Bistå med vinterdrift av kunstgressbane.

Nøkkelassistanse og tilsyn av klubbhus i forbindelse med utleie.

Driftsassistent rapporterer til driftsleder.

For ytterligere informasjon se vedlagte pdf dokument