Innkalling til årsmøte i Hasle-Løren IL 14. mars 2024

Til medlemmene i Hasle-Løren IL

Innkalling til årsmøte i Hasle-Løren IL

Hovedstyret innkaller herved til årsmøte i Hasle-Løren IL. Årsmøtet avholdes torsdag 14. mars 2024 kl.18:00 på klubbhuset, Løren Idrettspark.

Saker som et medlem ønsker å ta opp på årsmøtet, må sendes styret senest 29.februar 2024 pr e-post dl@hasle-loren.no.

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før på klubbens hjemmeside, eller ved henvendelse til daglig leder på dl@hasle-loren.no  

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt medlemskontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8.

Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen

Hovedstyret i Hasle-Løren IL