Årsmøte 22. februar, H-L Elite

Årsmøte H-L Elite

Hasle-Løren Elite kaller herved inn til årsmøte 22. februar kl. 17:30 i VIPen bak kafeen.

Forslag til saker som ønskes behandlet på årsmøtet må sendes til styret senest 7. februar.

Dagsorden:

  1. Åpning v/ leder
  2. Godkjenning av innkalling, saksliste og forretningsorden
  3. Valg av ordstyrer og referent, samt to stk. til å underskirve protokollel
  4. Årsberetning
  5. Regnskap
  6. Behandling av eventuelle innkomne saker
  7. Vedta kontingent og avgifter
  8. Budsjett
  9. Valg av organisasjonsplan, styre og komiteer

Vel møtt!

Innlegget Årsmøte 22. februar, H-L Elite dukket først opp på Hasle-Løren Ishockey.
Source: Ishockey Årsmøte 22. februar, H-L Elite