Innkalling til årsmøte i Hasle-Løren IL mandag 27. mars

Til medlemmene i Hasle-Løren IL

Innkalling til årsmøte i Hasle-Løren IL

Hovedstyret innkaller herved til årsmøte i Hasle-Løren IL. Årsmøtet avholdes mandag 27. mars 2023 kl. 18.00 på klubbhuset, Løren Idrettspark.

Saker som et medlem ønsker å ta opp på årsmøtet, må sendes styret senest 13. mars 2023 pr e-post til post@hasle-loren.no.

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på http://www.hasle-loren.no/om_hasle-loren/arsmote-med-beretninger/  

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt medlemskontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8.

Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen

Hovedstyret i Hasle-Løren IL