Medlemsrekord for Hasle-Løren håndball! 

Hasle-Løren håndball har denne sesongen oppnådd en økning i medlemsmassen på 40%.  Totalt har håndballen nå 259 medlemmer. – Dette er svært gledelig. Samtidig viser den positive veksten viktigheten av mer plass til idrett- og fritidstilbud i nærområdet vårt, sier Anita Vardøy, leder av håndballstyret i klubben. 

Hasle-Løren nedlegger et betydelig antall dugnadstimer hvert eneste år. Gjennom dette arbeidet ser vi at vi har blitt en attraktiv klubb, som tiltrekker oss medlemmer ikke bare fra nærområdet, men også fra andre bydeler.  

– Veksten vi nå ser er vi selvfølgelig stolte av, og medlemsrekorden er en perfekt start på 2023 for oss i håndballgruppa, påpeker Vardøy. 

Kritisk med mer plass 

Dessverre ser Vardøy også at økt aktivitet blant barn og unge ikke automatisk innebærer at klubbene i området får større areal å boltre seg på.  

– Hallsituasjonen har vært, og er, krevende. Tilstrekkelig halltid og forutsigbarhet er helt nødvendig for fortsatt utvikling av Hasle-Løren IL. Hele nærområdet vårt er i eksplosiv vekst, noe som selvfølgelig er svært positivt. Nå håper vi at de politiske prioriteringene som tas for området fremover hensyntar behovene for alle som velger å flytte til denne fantastiske delen av byen, også når det gjelder plass til fritidsaktiviteter. 

Blomster også på guttesiden 

En viktig del av medlemsveksten i håndballgruppa er en markant økning i andel guttespillere. 

 – Per nå har vi rundt 70 gutter som spiller, noe som utgjør 1/3 av medlemsmassen. Dette er en fantastisk utvikling, da vi i lange perioder har hatt svært få guttespillere, sier Stian Skaar, sportslig leder i håndballgruppa.  

Styret i håndballgruppa takker alle dedikerte spillere – og ikke minst alle foresatte og frivillige som bidrar – for innsatsen så langt i sesongen. Vi ser frem til veien videre!  

PS! Om du har lyst til å prøve deg på håndball, eller kjenner noen som kanskje har lyst, finner du oversikt over treningssteder og tider på håndballgruppas nettsider.  Vi trenger særlig spillere til de eldste lagene, født i 2010 og tidligere. 

Source: Håndball Medlemsrekord for Hasle-Løren håndball!