Årsmøte Hasle-Løren IL torsdag 25. mars kl 18.00

Da er det igjen tid for årsmøtet i Hasle-Løren IL, slik situasjonen er idag vil det bli gjennomført via Teams torsdag 25. mars kl 18.00 (skulle situasjonen endre seg og vi kan gjennomføre et fysisk møte vil det bli gjennomført på klubbhuset, Løren Idrettspark samme dag. Informasjon om dette vil bli lagt ut en uke før møtet). Vedlagt ligger innkalling og foreløpig saksliste. Vi håper på god oppslutning og ønsker alle medlemmer velkomne.