Kioskgruppa trenger nye medlemmer

Kioskomiteen i Hasle-Løren fotball trenger to foreldre som kan bidra. Medlemmene gjennom flere år ønsker avløsning. Ett nytt nytt medlem er på plass og gruppa trenger to frivillige til.

Å ha kioskansvar innebærer:

  • Overordnet ansvar for drift, innkjøp, bemanningslister, regnskap og vask.
  • Følge opp lagledere slik at kioskvaktene blir besatt.
  • Innkjøp.
  • Kunne kassaapparatet.
  • 1 av de 3 i i gruppa må ha regnskapsansvar.
  • Bidra til gode rutiner i kiosken.
  • Sørge for god flyt i bemanning.
  • Komme med forslag til forbedringer.
  • Og selvfølgelig selge så det ryker!!!

Alle lagenheter i klubben oppfordres til å stille med kandidater til verv/dugnad i klubben. Dere får igjen for dette ved at alle på laget får redusert den årlige treningsavgiften fra 3200 til 2200 kroner,

Er dette noe du har lyst til, ta kontakt med valgkomiteen:

Bilde av kiosken på Lørenbanen

Som hos alle idrettslag er også Hasle-Løren avhengig av foreldres hjelp i klubben for å få ting til å gå rundt. En særdeles viktig inntektskilde for oss er kiosksalget.

Source: Fotball