Politiattester

Vi forholder oss til de regler som gjelder. Her er litt informasjon om ordningen generelt. Hentet fra Norges Idrettsforbund sin hjemmeside (pr 5/1-2018). Lenger ned finner du konkret informasjon om Hasle-Løren sin håndtering.

Sikkerhet først

Alle som utfører oppgaver i norsk idrett som innebærer et ansvars- eller tillitsforhold overfor mindreårige eller personer med utviklingshemming, skal fremvise politiattest.

Det gjøres for å bidra til, så langt det er mulig, at slike oppgaver kun utføres av skikkede personer. Personer som tidligere er dømt eller for tiden siktet eller tiltalt for seksuelle overgrep, grov vold eller narkotikaforbrytelser vil ha en merknad på politiattesten sin og kan ikke nyttes av idrettslaget til oppgaver som nevnt over. Politiattest er et viktig virkemiddel for å gjøre idretten så trygg som mulig for barn, ungdom og utviklingshemmede.

Hovedstyret i idrettslaget har ansvaret

Hovedstyret i idrettslaget har ansvaret for politiattestordningen, og skal utnevne en person som er ansvarlig for innhenting og oppfølging. Vedkommende skal ha en personlig vara. Dette skal gjøres gjennom et styrevedtak, slik at det kan dokumenteres hvem som til enhver tid har og har hatt dette ansvaret.

Det er ikke valgfritt å kreve politiattest. Det er obligatorisk.

Må søke på nytt hvert tredje år

I dag er det ingen praksis fra Politiet hvor politiattester kan oppdateres automatisk. Enhver ny oppgave som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller personer med utviklingshemming, skal ha ny attest. Selv om nye oppgaver (nytt lag, ny gruppe eller ny sesong) gir en rett til en ny attest, ønsker ikke Norges idrettsforbund å gjøre det til en årlig plikt, av hensyn både til idrettslaget og til politiet. Idrettsforbundet krever at man må søke ny attest hvert tredje år, såfremt oppgaven oppfyller kravene til politiattest. Det betinger at du som søker, må vise til en ny rolle, ikke til fornyelse – tre år senere. Det løses veldig enkelt på følgende måte: Dersom du trener G11 i 2017 og har hatt politiattest, søker du på attest som trener for G14 i 2020.

Spar tid: Slik gjør du det – steg for steg

Dersom idrettslaget lager et godt system vil tidsbruken på å innhente politiattester gå betraktelig ned. Bruk følgende guide:

– for politiattestansvarlig:

  • Idrettslaget må avgjøre hvilke funksjoner/oppgaver i klubben som krever politiattest
  • Idrettslaget må lage en oversikt over alle personer som er omfattet av ordningen
  • Politiattestansvarlig skal fylle ut følgende skjema, og sende dette til de personene som skal fremvise attest sammen med lenken til denne nettsiden som beskriver formålet bak ordningen og søknadsprosessen.
  • Politiattestansvarlig skal lage et godt system for registrering og oppfølging av ordningen.  Som et minstekrav for oppfølging av ordningen skal politiattestansvarlig lagre opplysninger om:

–  hvem som har blitt avkrevd politiattest med kontaktinformasjon, for hvilke oppgaver/funksjoner, og dato for når dette ble avkrevd

– dato for fremvisning

  • Idrettslaget skal ikke oppbevare politiattesten.  Den beholdes av søkeren selv.
  • Kun de som har fremvist politiattest uten merknad kan utføre oppgaver som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming.

– for søker av politiattest:

  • Du søker enkelt om politiattest på nett her. NB! Krever at du logger deg inn med BankID eller lignende.
  • Etter at du har mottatt attesten skal den fremvises den politiattestansvarlige, som registrerer at den er fremvist.  Du beholder originalen selv.
  • Personer under 18 år kan ikke søke elektronisk. Søknaden må derfor sendes per post til Politiets enhet for vandelskontroll og politiattester, Postboks 113, 9951 Vardø. Søknadsskjema per post finner du her: Bokmål-versjon Nynorsk-versjon

For mer informasjon om politiattest-ordningen se mer her.

I Hasle-Løren idrettslag blir ordningen håndtert på følgende måte:

Alle ansatte og frivillige som skal utføre oppgaver for idrettslaget som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming skal fremskaffe politiattest.

Dette gjøres i samråd med hovedansvarlig for politiattester i Hasle-Løren IL:

Viggo Anthonsen
e-post: viggo76@hotmail.com
telefon: 934 80 781

Eller definert ansvarlig for politiattester i gruppene.
Idrettslagets representant har taushetsplikt overfor uvedkommende i forhold til de opplysninger de får kjennskap til.

Med vennlig hilsen
Styret i Hasle-Løren Idrettslag