Bli medlem

Meld deg inn i Hasle-Løren IL nå og støtt opp om vårt arbeid for barn og unge i klubben.

Innmelding i Hasle-Løren IL er obligatorisk for alle som er aktive i sportslige aktiviteter i klubben. Dette gjelder også for de som har styreroller i Hasle-Løren IL (både hovedstyret og grupper). De yngste som deltar på noen av Hasle-Løren skolene (som fotball-, skøyte-, håndball- eller skiskole) betaler ikke separat medlemsavgift (ligger i beløpet som blir fakturert fra skolene).

Den årlige kontigenten er betaling for medlemskapet i klubben. De som er aktive vil bli faktuert fra gruppen. Ønsker man å være med i en av gruppene i Hasle-Løren er det best å henvende seg direkte til vedkommende gruppe (fotball, ishockey, håndball, innebandy, ski eller sykkel).

Det er selvsagt mulig å være medlem av Hasle Løren IL selv om man ikke deltar aktivt i noen sportslige aktiviteter og vi ønsker alle nye medlemmer velkommen (meld deg da inn i trimgruppen/ikke aktive). For å ha stemmerett under årsmøtene må man også være medlem i Hasle-Løren IL, så vi ser gjerne at flest mulig foreldre til de aktive under 18 år er medlemmer.

Vi har dessverre ingen betalingsløsning på nett. Du vil få tilsendt faktura når vi får registrert medlemskapet.

Fornavn (obligatorisk)

Etternavn (obligatorisk)

Fødselsdato: (obligatorisk) (må skrives DD.MM.ÅÅÅÅ)

Mann / Kvinne (obligatorisk)

Adresse: (obligatorisk)

Postnr.: (obligatorisk)

Poststed: (obligatorisk)

E-post

Telefonnummer:

 

Gruppe

Fotball senior og Ishockey senior

Årlig kontigent

500

Kommentar

 

Fotball yngres 300 t.o.m. året man fyller 19 år
Ishockey Elite 300
Ishockey yngres (se også ishockey senior) 300 t.o.m. året man fyller 19 år
Håndball 300
Innebandy senior 500
Innebandy yngres 300 t.o.m. året man fyller 19 år
Ski, sykkel 500 aktive f.o.m. året man fyller 20 år
Trimgruppe / ikke aktive 300 ikke aktive, støttemedlemmer, tillitsvalgte
Seniorgruppe 300

Når det gjelder skolene så ligger medlemsavgiften på 300 kr i treningskontigenten, hvorav 100 kr går til hovedstyret og resten beholdes i gruppen som driver aktiviteten.

Hasle-Løren IL © 2015