Hasle-Løren innfører nytt medlemssystem

Hasle-Løren innfører nytt medlemssystem i 2019 fra leverandøren Rubic. Første steg i implementeringen er at spillere eller foresatte av spillere får sms og/eller e-post der man ber om å bekrefte profil, velge medlemskap og betale faktura for medlemskap. Vi ber våre medlemmer gjennomføre dette steget snarest mulig.

Lagledere/medlemsansvarlig grupper vil i neste steg (i løpet av mars) sørge for videre ajourhold av medlemsregister.