Årsmøte Hasle-Løren IL torsdag 28. mars kl 18.00

Da er det igjen tid for årsmøtet i Hasle-Løren IL, det vil bli holdt på klubbhuset torsdag 28. mars kl 18.00. Vedlagt ligger innkalling og foreløpig saksliste. Vi håper på god oppslutning og ønsker alle medlemmer velkomne.

Innkalling til årsmøte Hasle-Løren IL 28 03 2018 lagt ut 2018 02 28

Saksliste Hasle-Løren IL årsmøte 28 03 2019 lagt ut 2019 02 28

Gruppene vil ha sine årlige møter i forkant og vi vil fortløpende legge ut årsberetninger, presentasjoner og referat fra disse møtene. Dette samt alle dokumenter vedrørende årsmøtene ligger her: http://www.hasle-loren.no/om_hasle-loren/arsmote-med-beretninger/