Nytt styre i HL Ishockey Yngres

Nytt styre i HL Ishockey Yngres


På årsmøtet i Hasle-Løren ble et nytt styre for Ishockey Yngres innsatt. Det nye styret er allerede godt i gang med oppgavene.

  • Hasle-Løren skal væreen ishockeyklubb der du skal få utvikle deg som hockeyspiller gjennom alle deyngre lagenhetene. For å skape et bærekraftig ishockeymiljø i klubben, må vitenke langsiktig og jobbe målrettet allerede fra Skøyteskolen. Hasle-Løren skalvære en konkurransedyktig breddeklubb med fokus på sportslig utvikling ogrekruttering. Vi gleder oss til å ta fatt på oppgavene, sier styreleder HaraldLone.
Harald Lone t.v. og Jan Asplund.

Med seg i styret har Harald Lone fått AnetteSkott, Casper Knap, Kyrre Teisbo, Roar Figenschow, Kine Charlotte Bjerkland ogKlas Birkedal.

Ansvarsfordeling:

Harald Lone: Styreleder

Anette Skott: Nestleder

Casper Knap: Utstyr og hockeycamper.

Kyrre Teisbo: Isfordeling og økonomi.

Roar Figenschow: Kafeteria.

Kine Charlotte Bjerkland:Dugnad-  og jenteansvarlig.

Klas Birkedal:Vararepresentant.

  • Vi har storeambisjoner på vegne av klubben og synes Hasle-Løren Ishockey er et fantastisksted å være. Fremover ønsker vi i styret å jobbe med å utbedre fasilitetenevåre, utv ide det sportslige tilbudet, jobbe for å få en sterkere økonomisksituasjon og faglig oppfølging av trenerne, sier Lone.

Ny start

Sesongen  2019/2020 blir viktig for å danne grunnlagetfor v idere sunn drift og suksess i fremtiden. For å komme dit, har styretjobbet med flere viktige tiltak. Arbeidet i stor grad dreid seg om å forbedreog innføre gode rutiner for klubbens økonomistyring.

– Det første vi gikk i gang med, var årydde opp i åpne poster som har datert seg en god t id tilbake. Vi jobber ogsåmed en gjennomgang av medlemslistene, sier økonomiansvarlig Kyrre Teisbo.

Styret har også jobbet med ansettelse av sportsligleder og medlemmer i det sportslige utvalget. Som sportslig leder har valgetfalt på Jonas Nygaard, som har vært engasjert i klubben i en årrekke. Han vilvære ansvarlig for arbe idet i sportslig utvalg sammen med Anders Mørk, FredrikBlikset og Jan Asplund. Fredrik og Anders er allerede engasjerte som trenere iklubben, og Jan har lang fartstid både som spiller og som trener på høyt nivå iSverige. Sammen utgjør de en svært kompetent gruppe, som vil gi klubben etsportslig løft.

I tillegg jobbes det med å få ferdigstiltstyrkerommet i Lørenhallen. Her har klubben fått støtte fra SparebankstiftelsenDNB til innkjøp av utstyr. Det er sportslig leder Jonas Nygaard som har værtansvarlig for anskaffelsen, sammen med representanter fra Wang UNG.

  • Rommet får nok utstyrtil at 14 personer kan trene der inne. Utstyret holder god kvalitet og vi harnå kjøpt inn en sol id startpakke, som vi kan supplere etter hvert, sierNygaard. Utstyret blir levert allerede i august, og styrkerommet blir klar tilbruk kort tid etter.

Bli med på laget!

Vi i styret ermotiverte for å gi klubben et skikkelig løft sammen med alle fantastiskeforeldre, trenere og ildsjeler som står på hver eneste dag, sier nestlederAnette Skott. -Drift av en klubb som Hasle-Løren er mye dugnad. Her kan ingengjøre alt, men alle gjøre noe. Etter sommeren kommer vi til å rekrutterehjelpere inn i forskjellige grupper i klubben, som har hver sine fokusområder.Eksempler på dette er rekrutteringsgruppe som hjelper til med å henge oppplakater og informasjon til nye spillere, anleggsgruppe som hjelper til med åforbedre fasilitetene i hallen, og en driftsgruppe som støtter lagledere medgjennomføring av kamper, for å nevne noe. Det er helt uforpliktende å væremedlem av en slik dugnadsgruppe, og man b idrar etter behov og anledning.

Har du mulighet til åb idra – enten mye eller lite? Si ifra til nestleder Anette Skott på anette.o.skott@gmail.com.

Styret ønsker å rette en stor takk tilspillere, trenere, lagledere, foreldre og alle andre som har b idratt tilklubben gjennom sesongen 2018/2019 og ønsker alle hjertelig velkommen tilbaketil en ny sesong. Men først: God sommer til dere alle sammen!

Risle rasle…Styret Hasle Løren Ishockey Yngre


This content was pulled from http://ishockey.hasle-loren.no/nytt-styre-i-hl-ishockey-yngres/

Read More: Nytt styre i HL Ishockey Yngres