Nytt fra styret Ishockey Yngres

Nytt fra styret Ishockey Yngres


Styremøte Hasle Løren IshockeyYngres 20.juni 2019

Tilstede: Harald Lone, Kyrre Teisbo, Casper Knap, Roar Figenschow og Anette Skott.
Referent: Anette Skott.

SAK 1: U21 mister tilbudet om å spille i U21, divisjon 1.

Saken gjelder: Hasle-Løren U21 meldte seg på U21-serien, divisjon 1. Pga for få lag, tilbys ikke denne. Laget fikk ikke tilbud om å spille i U21-serien, elite. Dialog med laget har avdekket at det beste alternativet er å spille i 2.divisjon senior.

Hasle-Løren U21 meldte seg på U21-serien, divisjon 1. Pga for få lag, tilbys ikke denne. Laget fikk ikke tilbud om å spille i U21-serien, elite. Dialog med laget har avdekket at det beste alternativet er å spille i 2.divisjon senior.

Styretsvedtak: Styret beslutter å søke om plass i 2.divisjon senior, etter ønske fralaget selv. Da denne løsningen vil medføre økte kostnader for den enkeltespiller, vil styret søke Hovedstyret om en ekstra bevilgning til laget (høyerepåmeldingsavgift + dommeravgifter).

Ansvarlig forå følge opp: Harald Lone

SAK 2: Lagkonti tilhørende lag uten spillere i klubben  

Sakengjelder: Fire lagkonti der laget ikke har spillere i klubben, med unntak av énspiller.

Styretsvedtak: Styret beslutter å overføre andelen som tilhører den ene spilleren somfortsatt er aktiv, til spillerens spillerkonto på nytt lag. Resterende m idleroverføres til Hasle Løren Yngres. 

SAK 3: V idereutvikling av Skøyteskolen

Saken gjelder:Ønsker å fokusere på v idereutvikling av, og rekruttering til, Skøyteskolen franeste sesong. Forslag om å tilby to økter per uke (mot én gang slik det harvært) med en pris på 1000,- per semester (Semester 1: Okt-Des. Semester 2:Jan-Mars).

Styrets vedtak:Styret beslutter å tilby to økter per uke med en pris på 1000,- per semester.Oppstart uke 41.

Ansvarlig forå følge opp: Harald Lone (gjennomføring). Anette Skott (markedsføring)  

Sak 4: Utstyr til treningsrom

Sakengjelder: Jonas Nygård presenterer en utstyrspakke fra Casall tiltreningsrommet. Utstyret representerer en startløsning, der det er ønskelig åsupplere med noe utstyr etter hvert. Tilbudet ligger på 110.000 inkludert fraktog mva. Utstyret blir levert i løpet av august.

Styretvedtar: Ønskelig med en ekstern vurdering av utstyrssammensetningen. Dersomdette blir gjort, godkjenner styret utstyrspakken.

Ansvarlig forå følge opp: Jonas Nygård holder i dialog med leverandør. Casper Knap sørgerfor å få ekstern vurdering av utstyrspakken v/ Wang Ung.  

Sak 5: Hockey-AKS/Hockey After-school 

Sakengjelder: Sportslig utvalg foreslår et pilotprosjekt for å tilby Hockey-AKS iregi av klubben. Dette tilbudet vil være et supplement til de som spillerhockey.

Styretvedtar: Vedtar å tilby Hockey-AKS høsten 2019 og våren 2020 som etprøveprosjekt.

Ansvarlig forå følge opp: Jonas Nygård jobber v idere med en løsning som presenteres påstyremøtet i august. Tilbudet skal være åpent for spillere fra alle klubber.


This content was pulled from http://ishockey.hasle-loren.no/nytt-fra-styret-ishockey-yngres/

Read More: Nytt fra styret Ishockey Yngres