Årlig møte i håndballgruppen – saksliste

Velkommen til årlig møte i håndballgruppen tirsdag 4.februar kl 19.00-20.30 på Klubbhuset Saksliste Godkjenne stemmeberettigede, innkalling og saksliste Valg av ordstyrer, referent og to til å signere protokoll Behandle håndballgruppens årsberetning Behandle håndballgruppen sitt regnskap for 2019 Fastsette treningsavgift for 2020 Vedta budsjett for 2020 Valg av styremedlemmer og valgkomité Behandle innkomne forslag 8.1 Forslag […]

Årlig møte – skigruppa

Velkommen til årlig møte for skigruppa torsdag 6 februar kl 19:30 Minner om årlig møte som avholdes på klubbhuset. Agenda: Åpning Valg av møteleder/protokollfører og to til å medundertegne protokollen sammen med møteleder Styrets årsberetning Årsregnskap Budsjett 2020 Valg av valgkomite Valg av styre Saker som et medlem ønsker tatt opp på årsmøtet, må sendes […]