Bygg tilbud for barn og unge, ikke flere boliger!

Signer oppropet, og gi barn og unge plass til organisert og uorganisert idrett og lek.

Plan og bygg regulerer for bygging av 900 boliger på en av de siste store offentlig eide tomtene i Oslo øst.

Denne tomten har vært igjennom to runder med regulering, men tross 100-talls innsigelser til planene fra beboere i nærområdet, oslo idrettskrets, politiske partier og idrettslag i nærområdet fortsetter plan og bygg på samme linje. De bygger boliger, som kommer på toppen av all annen utbygging på Løren, Vollebekk, Refstad, Bjerke og Ulven.

Nå må politikerne våkne og se at vi trenger plass for barn og unge til å leke og til å bedrive uorganisert og organisert idrett.

https://minsak.no/sak/2831?fbclid=IwAR1MEsi6jGqq-n5rvbCn97cbbKjlDZKBKMI9VAnd4TNWjMH6YG1C_HuCtKE

Source: Fotball Bygg tilbud for barn og unge, ikke flere boliger!