En spleis er opprettet!

Klikk nedenfor om du har mulighet og ønsker å bidra!

I Hasle-Løren ønsker vi å inkludere så mange som mulig, så lenge som mulig! Alle pengene fra denne Spleis’en skal dekke fortsatt drift av cup og camp uten nødvendig økning i treningsavgift.

SpareBank 1 Østlandet skal nå ut med 10 millioner kroner til frivillige hender. Hasle Løren fotball har selvsagt rukket opp hånda og sagt at vi er et prosjekt som fortjener litt oppmerksomhet, og gjerne et økonomisk bidrag.

Hasle Løren har lange tradisjoner for å være en INKLUDERENDE klubb – «så mange som mulig, så lenge som mulig». Et godt sportslig tilbud til så lave avgifter som mulig har vært nøkkel til suksess så langt. Kvalitetstreninger, cup, skole og camp’er.

Sterk befolkningsvekst i området fører til økt medlemsmasse, begrenset banekapasitet og behov for flere som jobber for oss. Dette samsvarer dårlig med den negative utviklingen i dugnadsinnsats blant foreldre som mange klubber opplever i dag. Nå håper vi på økonomisk støtte for å kunne fortsette med de samme aktiviteter som før, uten for stor økning i avgifter. 

Vi brenner for at alle barn og unge skal kunne ha et sted å dyrke sine vennskap i trygge rammer og gjennom delt idrettsglede. I Bjerke bydel spiller Hasle Løren en viktigere og viktigere rolle i forhold til dette.

Vi håper alle som brenner for det samme som oss, har lyst til å lese, like, dele, støtte og kanskje melde seg selv til innsats.

Source: Fotball En spleis er opprettet!