Årsmøtet i Hasle-Løren IL blir 24. mars

Årsmøtet i Hasle-Løren blir iår gjennomført 24. mars, vi vil komme tilbake med mer detaljer senere, men datoen kan du reservere.

Ønsker du å ha stemmerett på årsmøtet eller er du i noen av styrene til gruppene (også de som blir valgt inn på årlige møter nå) så må man ha vært medlem minst en måned (dvs også ha betalt faktura) for å kunne stemme ved årsmøtet og bli valgt inn i styre. Vi har medlemsregister i Rubic, men du kan gjerne registrere deg på linken under.