Innspill til BAMA-tomta får oppmerksomhet

Den 15.september var det frist for innspill til reguleringsplanen for «Bama-tomta» Økern Torgvei 6, som ligger rett over Spireaveien fra Løren idrettspark, og styret i Hasle-Løren IL leverte sin uttalelse.

Styret mener utviklingsplanene for BAMA-tomta må inneholde flere idrettsflater og aktivitetstibud til barn og ungdom.

Uttalelsen kan du lese her:

Nå får HLs uttalelse oppmerksomhet, Estate nyheter har denne artikkelen om saken:

https://www.estatenyheter.no/det-popper-opp-boliger-overalt-men-det-kommer-ingen-nye-flater-til-idrett/307801

Oslo idrettskrets har også uttalt seg i saken, og er klare på at det bør prioriteres idrettsflater i prosjektet, og skriver blant annet:

«Oslo Idrettskrets mener behovet for flere idrettsanlegg i Lørenområdet er stort – og at
behovsplanen for idrett og friluftsliv i Oslo også dokumenterer dette. Som følge av dette
må det avsettes areal til flere idrettsanlegg i planområdet. Det bør som et minimum
avsettes areal til en 9er kunstgressbane, friplass for friidrett, samt anlegg for kampsport
og dans
«

Vi håper politikerne tar ansvar og legger til rette for barn og ungdom i nærmiljøet!