Årsmøte i Hasle-Løren Fotball 16. februar

Fotballstyret innkaller til årsmøte i Hasle-Løren Fotball tirsdag 16. februar 2021 klokka 20.00 på Teams. Påmelding må skje senest 15. februar.

Saker må sendes inn senest 9. februar

Saker som et medlem ønsker tatt opp på det årlige møtet, må sendes styret senest i løpet av tirsdag 9. februar per e-post til stale.hamnvik@hasle-loren.no.

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter blir tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet her på www.hasle-løren.no

Stemmerett for medlemmer over 15 år

For å ha stemmerett må medlemmet i Hasle-Løren Fotball ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett med videre, se idrettslagets lov § 5 til § 8.

Meld deg på senest 15. februar

Påmelding til årsmøtet må sendes per e-post til stale.hamnvik@hasle-løren.no innen 15. februar, med tema «Årlig møte». Lenke til møtet sendes i til de som har meldt seg på.

Velkommen til årsmøtet på Teams 16. februar klokka 20.

Source: Fotball