Organisert trening for barn og ungdom gjenopptas

Byrådet har i dag kunngjort at den sosiale nedstengingen i Oslo fortsetter til minst 4. februar. Det innebærer fortsatt strenge restriksjoner for Osloidretten, men noen gledelige lettelser er gitt. Barneidrett er tillatt inne og ute. Ungdomsidrett er kun tillatt utendørs.

Fra og med torsdag 21. januar 201 klokka 12 gjelder følgende i Oslo kommune:

TRENING

Barn til og med barneskolealder kan bedrive organisert trening både innendørs og utendørs. I henhold til nasjonale føringer, kan trening for denne aldersgruppen unntas fra anbefalingen om 1 meters avstand når det er nødvendig for å drive med aktiviteten.

Ungdom til og med 19 år kan bedrive organisert trening og egentrening på utendørs idrettsanlegg. I henhold til nasjonale føringer, kan trening for denne aldersgruppen unntas fra anbefalingen om 1 meters avstand når det er nødvendig for å drive med aktiviteten. Alle innendørsanlegg skal holdes stengt for alle over barneskolealder.

Voksne fra og med 20 år tillates ikke organisert trening hverken inne eller ute. Denne aldersgruppen kan imidlertid bedrive egenorganisert aktivitet alene eller i mindre grupper (maks 5 personer) på utendørsanleggene i Oslo, så lenge de overholder 1 meter avstand til hverandre og andre på anlegget.

ARRANGEMENT

Kommunen ved Bymiljøetaten holder alle kommunens anlegg stengt for konkurranser.

I breddeidretten skal alle kamper, turneringer, konkurranser, samlinger og lignende som skal foregå innendørs avlyses. Det inkluderer også treningskamper og seriekamper.

Det frarådes på det sterkeste å arrangere idrettsarrangement, kamper og lignende utendørs.

Alle aldersgrupper frarådes å reise til andre kommuner for å delta på treninger, kamper, turneringer, konkurranser, samlinger eller lignende.

Generelle regler

Tidligere allmenne regler for gjennomføring av trening gjelder fortsatt:

 • Antall personer til stede skal begrenses i størst mulig grad.
 • Det skal ikke være publikum til stede på treninger.
 • Det oppfordres til å følge kommunens påbud om bruk av munnbind innendørs på idrettsanlegg der man ikke kan opprettholde minst 1 meter avstand.
 • Syke personer skal holde seg hjemme
 • Grupper skal bestå av maksimalt 20 personer.
 • Gruppene skal holdes adskilt. Det er likevel tillatt at to grupper på 20 stk. benytter én hallflate, så lenge hallflaten deles med skillevegg eller kjegler etc. I haller hvor det er mulig å dele hallflaten inn i tre deler ved bruk av skillevegg, kan det være 20 stk. per del.
 • Det oppfordres til å minimere bruken av garderober.
 • Kiosk/kantine skal holdes stengt.
 • Grupper skal ikke benytte samme garderobe.
 • Så langt det lar seg gjøre skal gruppene benytte ulike innganger.
 • Der gruppene må benytte samme inngang, skal grupper som trener parallelt unngå å starte/slutte på samme tidspunkt. Dette for å hindre at gruppene blandes på vei inn/ut av anlegget.
 • Det er ikke tillatt med opphold i foaje, vrimlearealer eller lignende.
 • Styrkerom skal holdes stengt og ikke benyttes.
 • Bruk av kontorer/møterom skal begrenses til et minimum.