Hasle-Løren håndball klare med årets julekalender

Som de siste årene har Hasle-Løren håndball også iår en fin julekalender som nå er klar til salg. Totalt er det produsert opp 1.000 stk og en kalender koster 200 kr. Så dette er en svært viktig inntektskilde for håndballgruppen.

Det er 24 fine premier gitt fra forskjellige sponsorer. Trekning og informasjon om utlevering av premiene kommer daglig ut på www.handball.hasle-loren.no

Med dagens korona situasjon så anbefales det ikke gå rundt og banke på dører, så det meste av salget vil skje digital og ved telefon. Alle spillere har fått utlevert 6 kalendere hver mens de som går på håndballskolen har fått 2 stykk. Vi setter stor pris på alle som er med på å støtte håndballgruppen ved å kjøpe en kalender.

Er det vanskelig å få overlevert kalender kan vi sende deg ditt kalendernummer og så finner du under en pdf fil som viser premiene hver dag. Ønsker du å kjøpe en kalender, ta gjerne kontakt med noen av lagenhetene.

Hasle-Løren håndball julekalender 2020

Source: Håndball