HL Ishockey yngres søker Sportslig leder

H/L Ishockey ønsker å tilsette en sportslig leder i en prosjektstilling for et år fra og med 1. juni 2020. Sporslig leder vil være underlagt og skal rapportere til styret i H/L og bidra til at vi nå vårt mål om Lørenhallen som en god og trygg sportslig og sosialarena og vårt grunnleggende mål om å rekruttere, motivere, utvikle og beholde flest mulig, lengst mulig og mest mulig lokalt for både gutter og jenter.

Prosjektstillingen skal brukes for å legge grunnlag for den nødvendige satsingen både på og utenfor is; inkludert avklaring om det er økonomisk grunnlag for videreføring av stillingen utover det ene året som nå skal ivaretas.

Den som tilsettes må ha god ishockeykompetanse og evne, vilje og lyst til å jobbe pedagogisk og kunne kommunisere og jobbe konstruktivt og effektivt med utvikling av spillere, lag, klubb og Lørenhallen som en langsiktig læringsarena for ishockeyspillere og trenere. Sportslig leder skal bidra til grunnlag for og informasjon om langsiktighet i treningen.

For å lykkes med prosjektstillingen må personen som ansettes levere på:

1) Sporstlig plan,

2) Trenerutvikling i henhold til nevnte mål og

3) Økonomi og sponsing.

For at vi skal klare det løftet vi ønsker må den som tilsettes ta ansvar for og koordinere utvikling på alle lag og ha ansvar for et eller flere lag sesongen 2020 – 21.

Politiattest må kunne legges fram før eventuell avtale inngås

For ytterligere informasjon om stillingen kontakt:

Kyrre Teisbo      –              995 55 572

Harald Lone       –              479 94 709

Georg Smefjell –              99621784

Søknadsfrist 02.05.2020: Søknader med CV og tanker rundt det vi søker sendes: ishockey.yngres@hasle-loren.no

Source: Ishockey