Coronaviruset – Hasle-Løren fotball

Utviklingen av Coronaviruset og oppdatert anbefalinger fra Folkehelseinstituttet (https://fhi.no/sv/smittsomme-sykdommer/corona/) medfører at Hasle-Løren Fotball innfører følgende tiltak for å begrense risikoen for smitte:

 • Alle kamper, innetreninger og cuper avlyses
 • Treninger og akademier går som planlagt inntil videre men med følgende tiltak
  • Alle oppfordres til god håndhygiene både før og etter trening
  • Grundig vask av drikkeflasker før og etter trening.
  • Drikkeflasker skal ikke under noen omstendigheter deles med andre
  • Håndhilsning er forbudt
 • Garderober stenges
 • Unngå å gjennomføre fysiske møter i Hasle-Løren, så fremt det ikke er helt nødvendig
 • Ved mistanke om smitte hos spillere, trenere eller lagledere skal de ikke møte på trening eller andre arrangement i regi av HL

Hasle-Løren følger nøye med på utviklingen og anbefalinger fra Folkehelseinstituttet. Basert på informasjon vi mottar vil vi kontinuerlig vurdere nye tiltak.

Source: Fotball