Årsmøte i Hasle-Løren IL torsdag 26. mars kl 18.00

Da er det igjen tid for årsmøtet i Hasle-Løren IL, det vil bli holdt på klubbhuset torsdag 26. mars kl 18.00. Vedlagt ligger innkalling og foreløpig saksliste. Vi håper på god oppslutning og ønsker alle medlemmer velkomne.

Innkalling til årsmøte Hasle-Løren IL 26 03 2020 lagt ut 2020 02 25

Saksliste Hasle-Løren IL årsmøte 26 03 2020 lagt ut 2020 02 25

Gruppene vil ha sine årlige møter i forkant og vi vil fortløpende legge ut årsberetninger, presentasjoner og referat fra disse møtene. Dette samt alle dokumenter vedrørende årsmøtene ligger her: http://www.hasle-loren.no/om_hasle-loren/arsmote-med-beretninger/