Nytt fra styret Ishockey Yngres

Styremøte Hasle Løren Ishockey
Yngres 20.juni 2019

Tilstede: Harald Lone, Kyrre Teisbo, Casper Knap, Roar Figenschow og Anette Skott.
Referent: Anette Skott.

SAK 1: U21 mister tilbudet om å spille i U21, divisjon 1.

Saken gjelder: Hasle-Løren U21 meldte seg på U21-serien, divisjon 1. Pga for få lag, tilbys ikke denne. Laget fikk ikke tilbud om å spille i U21-serien, elite. Dialog med laget har avdekket at det beste alternativet er å spille i 2.divisjon senior.

Hasle-Løren U21 meldte seg på U21-serien, divisjon 1. Pga for få lag, tilbys ikke denne. Laget fikk ikke tilbud om å spille i U21-serien, elite. Dialog med laget har avdekket at det beste alternativet er å spille i 2.divisjon senior.

Styrets
vedtak: Styret beslutter å søke om plass i 2.divisjon senior, etter ønske fra
laget selv. Da denne løsningen vil medføre økte kostnader for den enkelte
spiller, vil styret søke Hovedstyret om en ekstra bevilgning til laget (høyere
påmeldingsavgift + dommeravgifter).

Ansvarlig for
å følge opp: Harald Lone

SAK 2: Lagkonti tilhørende lag uten spillere i klubben  

Saken
gjelder: Fire lagkonti der laget ikke har spillere i klubben, med unntak av én
spiller.

Styrets
vedtak: Styret beslutter å overføre andelen som tilhører den ene spilleren som
fortsatt er aktiv, til spillerens spillerkonto på nytt lag. Resterende midler
overføres til Hasle Løren Yngres. 

SAK 3: Videreutvikling av Skøyteskolen

Saken gjelder:
Ønsker å fokusere på videreutvikling av, og rekruttering til, Skøyteskolen fra
neste sesong. Forslag om å tilby to økter per uke (mot én gang slik det har
vært) med en pris på 1000,- per semester (Semester 1: Okt-Des. Semester 2:
Jan-Mars).

Styrets vedtak:
Styret beslutter å tilby to økter per uke med en pris på 1000,- per semester.
Oppstart uke 41.

Ansvarlig for
å følge opp: Harald Lone (gjennomføring). Anette Skott (markedsføring)  

Sak 4: Utstyr til treningsrom

Saken
gjelder: Jonas Nygård presenterer en utstyrspakke fra Casall til
treningsrommet. Utstyret representerer en startløsning, der det er ønskelig å
supplere med noe utstyr etter hvert. Tilbudet ligger på 110.000 inkludert frakt
og mva. Utstyret blir levert i løpet av august.

Styret
vedtar: Ønskelig med en ekstern vurdering av utstyrssammensetningen. Dersom
dette blir gjort, godkjenner styret utstyrspakken.

Ansvarlig for
å følge opp: Jonas Nygård holder i dialog med leverandør. Casper Knap sørger
for å få ekstern vurdering av utstyrspakken v/ Wang Ung.  

Sak 5: Hockey-AKS/Hockey After-school 

Saken
gjelder: Sportslig utvalg foreslår et pilotprosjekt for å tilby Hockey-AKS i
regi av klubben. Dette tilbudet vil være et supplement til de som spiller
hockey.

Styret
vedtar: Vedtar å tilby Hockey-AKS høsten 2019 og våren 2020 som et
prøveprosjekt.

Ansvarlig for
å følge opp: Jonas Nygård jobber videre med en løsning som presenteres på
styremøtet i august. Tilbudet skal være åpent for spillere fra alle klubber.

Source: Ishockey