Oppdatering hjemmeside – Hasle-Løren sin visjon og verdier

Høsten 2015 ble det kjørt en klubbutviklingsprosess over 3 kvelder. Gjennom denne klubbutviklingsprosessen har vi diskutert hvor Hasle-Løren står idag og tenkt oss en drømmeklubb. Så har man arbeidet videre med å definere klubbens verdier og visjon. Resultatet av denne delen er nå lagt ut på vår hjemmeside. Det er svært viktig at klubbens verdier og visjon skal gjennomsyres i hele klubben og det er derfor viktig å lese igjennom og repetere dette med jevne mellomrom.

Link til hjemmesiden her: Hasle Løren – Visjon og verdier

Det er flere oppfølgingspunkter fra klubbutviklingskvelden og et viktig punkt er Klubbhåndbok, dette arbeidet er igang og vi vil informere om den så fort den er klar.

Hasle-Løren Visjon og Verdier