Senioravdeling

Seniorgruppen har i 2018 faste møtedager i klubbhuset onsdager fra kl. 1900.
For 2019 er det lagt opp følgende møteplan:

16. januar

20. februar

20. mars

10. april

15. mai

18. september

16. oktober

20. november

18. desember

Her er årsberetningene til seniorgruppen: