Innebandyskolen starter opp onsdag 24. oktober kl. 17:00 i plasthallen på Lørenbanen

Innebandyskolen starter i år opp onsdag 24. oktober klokken 17:00 i plasthallen på Lørenbanen.

I år går vi i første omgang ut med tilbud til årgangene 2010 og 2011. Det er mulig å utvide aldersspennet, men dette er avhengig av økt foreldredeltakelse fra de eventuelt aktuelle årskullene.

Prisen for deltakelse (treningsavgift) er 995,- kr for en hel sesong som inneholder totalt 23 treninger (9 før jul + 14 etter jul), samt deltagelse i eventuelle turneringer. Innebandygruppa har utstyrsbag med køller, baller og keeperutstyr, så det er i første omgang ikke påkrevet innkjøp av eget utstyr for de som ikke ønsker det.

Vi håper på stor interesse og mange påmeldinger, og ønsker alle velkommen. Registreringsskjema lenger ned på siden. Ved spørsmål kan man henvende seg til:

Lars Corneliussen corneliussen.lars@gmail.com / 95879298

Tor Øyvind Breækken tor_obr@hotmail.com / 99225380

Jørgen Tollefsrud tollefsrud@gmail.com / 99105343

Barnets fornavn (obligatorisk)

Barnets etternavn (obligatorisk)

Fødselsdato: (obligatorisk) (må skrives DD.MM.ÅÅÅÅ)

Gutt / Jente (obligatorisk)

Adresse: (obligatorisk)

Postnr.: (obligatorisk)

Poststed: (obligatorisk)

Foresatt 1 Navn

Foresatt 1 E-post

Foresatt 1 Telefonnummer

Foresatt 2 Navn

Foresatt 2 E-post

Foresatt 2 Telefonnummer:

Faktura sendes til:

Deltar barnet i annen idrett/skole i Hasle-Løren (for eksempel; Fotball G08)

Jeg kan bidra som trener/instruktør