Hasle-Løren sitt årsmøte er gjennomført – 2017 ble et bra år

Da har gruppene gjennomført sine årlige møter og Hasle-Løren har gjennomført sitt årsmøte. 2017 ble et godt år med stor vekst i antall medlemmer, høy sportslig aktivitet og det ble også et godt økonomisk år. Har du lyst til å lese litt om hvordan 2017 har vært for klubben og gruppene så ligger nå årsregnskap og årsberetninger tilgjengelig fra de fleste gruppene (du finner også dette fra år 2011, så har du lyst til å se utviklingen så kan du det). Du finner det her: http://www.hasle-loren.no/om_hasle-loren/arsmote-med-beretninger/

I henhold til våre vedtekter skal alle som har styreverv være medlemmer i Hasle-Løren og de som skal ha stemmerett på årlige møter og årsmøte må også ha vært medlem. Vi vil gjerne oppmuntre alle voksne som er opptatt av klubben til å bli medlem, du kan de registrere deg her: http://www.hasle-loren.no/om_hasle-loren/bli-medlem/