Innkalling til årsmøte i Hasle-Løren IL ski/sykkel/triatlon

Det innkalles med dette til ordinært årsmøte i Hasle-Løren IL ski/sykkel/triatlon.

Tid: Onsdag 28. april klokken 20:00

Sted: VIP-rommet Løren Ishall

Agenda:

 1. Åpning
 2. Valg av møteleder/protokollfører og to til å medundertegne protokollen sammen med møteleder
 3. Styrets årsberetning
 4. Årsregnskap 2017
 5. Dele gruppa i to?
  Det ble på fjorårets årsmøte stilt spørsmål ved om ski og sykkel bør deles i to grupper.
  Styret vil presentere en anbefaling for dette, og om årsmøtet vedtar dette vil punktene valg, budsjett og nye vedtekter basere seg på ny inndeling.
 6. Budsjett 2017 – to grupper
 7. Forslag til vedtekter for HL sykkel/triatlon og HL ski
  Det foreslås at de to nye gruppestyrene skal ha fire styremedlemmer hver, og det skal velges valgkomiteer bestående av tre medlemmer, i hver av de to gruppene.
 8. Valg av valgkomiteer for HL sykkel/triatlon og HL ski
 9. Valg av styrer for HL sykkel/triatlon

Source: Sykkel