Velkommen til håndballens årlige møte!

Onsdag 7.mars 2018, kl 18.00-20.00

Klubbhuset, Løren Idrettspark

Saksliste:

  1. Godkjenning av innkalling og agenda.
  2. Valg av ordstyrer og referent
  3. Håndballstyrets og lagenes årsberetninger
  4. Godkjenning av regnskap og styrets økonomiske beretning.
  5. Årsberetning fra styrets leder
  6. Rapport fra sportslig leder – året 2017 og plan for 2018
  7. Valg
  8. Treningsavgifter
  9. Innkomne forslag*

Sakspapirer legges ut på hjemmesiden en uke før møtet.

*Alle forslag skal sendes til håndballstyret v/ elin.ruhlin.gjuvsland@hasle-loren.no innen 1. mars 2018.

Alle medlemmer av klubben er stemmeberettiget og vi håper flere tar turen for å høre om mye av det  som skjedde i 2017 og planer fremover. Velkommen!

Source: Håndball