Bli medlem i Hasle-Løren IL, ha stemmerett på årsmøte/årlig møter

Hasle-Løren IL har opplevd en veldig positiv utvikling på medlems-siden de siste årene. Nå blir fakturaene for medlemsavgiften 2018 snart sendt ut. Hvis du ikke har vært medlem og har lyst til å melde deg inn så kan du registrere deg på hjemmesiden.

For å ha stemmerett på årsmøtene/årlige møte eller være styremedlem så må man være medlem i Hasle-Løren IL, registrer deg via denne linken: http://www.hasle-loren.no/om_hasle-loren/bli-medlem/

For å ha stemmerett og være valgbar må man ha fylt 15 år, vært medlem av
idrettslaget i minst én måned og ha oppfylt medlemsforpliktelsene, jf. § 3 (1).