IDRETTSSEMINARET ER BLITT AVLYST PGA FOR LAV DELTAKELSE

SEMINARET ER BLITT AVLYST PGA FOR LAV DELTAKELSE: FORSØKER IGJEN I APRIL MED INFORMASJON KOMMER. Nå er den endelige agendaen klar til idrettsseminaret som holde på Thon Linne hotel lørdag 5. mars. Seminaret er gratis og lunsj er inkludert. Det er veldig viktig at idretten stiller på slike arrangement, vi må vise at vi er aktive. Fint om de som kan delta kan sende en e-post til Inger Wold snarest mulig inger.wold@bbj.oslo.kommune.no. Påmelding er bindende. De må ha oversikt over deltagere for lunsjen.

Håper så mange som mulig har anledning å komme.

Endelig agenda Idrettsseminar Bydel Bjerke 5 mars 2016 endelig versjon