Årsmøte i Hasle-Løren IL holdes torsdag 17. mars kl 18.00

Da er årsmøte datoen satt for årsmøtet i Hasle-Løren IL, det vil holdes i klubbhuset torsdag 17. mars kl 18.00. Vil vil legge ut en fullstendig saksliste med dokumenter senest en uke før årsmøtet, i denne omgang har vi lagt ut en foreløpig saksliste og innkalling til årsmøtet.

Saker som et medlem ønsker å ta opp på årsmøtet sendes styret senest 3. mars til e-post: post@hasle-loren.no.

Her er:

Innkalling til årsmøte i Hasle-Løren idrettslag 2016 03 17

Foreløpig saksliste Hasle-Løren IL årsmøte 17 03 2016

Vi vil legge ut årsberetninger fra grupper og saksliste fortløpende her: Årsmøte med beretninger

Når årsmøtet i Hasle-Løren IL er slutt vil det bli gitt en oppdatering rundt Lørenhallen AS.