Innkalling til årsmøte i Hasle-Løren ski/sykkel/triathlon onsdag 3. februar kl. 1800 i klubbhuset på Lørenbanen

Saksliste:
1) Åpning
2) Konstituering – Godkjenning av innkalling, saksliste og valg av møteleder og sekretær
3) Beretning 2015
4) Årsregnskap 2015
5) Medlemskontingenten i H/L fastsettes av årsmøtet i H/L – forslag om innføring av treningsavgift vil         foreligge fra styret.
6) Innkomne forslag – evt. forslag må sendes styreleder Ingar Wilhelmsen pr. mail til            post@olympiasykler.no innen 25. januar kl. 1500
7) Valg av styre
8) Foreløpige planer for 2016 med sittende styres forslag til budsjett.
9) Avslutning

Styret i H/L
Ski/sykkel/triathlon